ETRA-liitto on pitkän päihdekasvatushistoriansa aikana tehnyt merkittävää työtä yleisenä kansanraittiutta edistävänä tahona. Liiton perustamisvuodesta lähtien (1956) päihdekasvatus on ollut sen yksi suurimmista toiminnan kohteista. Raittiutta edistävän työn keskiöön nostettiin tupakka, mistä tuli toiminnan pääaihe. Vuosien ennaltaehkäisevää ja tupakan eri osa-alueista valistavaa työtä alettiin myöhemmin kutsua tupakkatunneiksi, jonka kohderyhmäksi valittiin alakouluikäisen lapset.

Vuonna 2011 minulle tarjottiin mahdollisuus työskennellä ETRA-liiton päihdekasvatustyössä, missä tehtäväni oli tupakkatuntien organisointi Turun alakouluissa. Työn suurimpana tavoitteena oli lisätä nuorten tietoisuutta tupakkaan liittyvistä asioista, ja korostaa niiden merkitystä nuorten elämässä. Nopeasti tuntien punaiseksi langaksi nousi ajatus siitä, miten vastuullisessa asemassa nuoret ovat päihdeasioissa heidän elämänsä osalta. Tupakkatuntien aikana nuoret etsivät vastauksia kysymyksiin, mitä tupakka on, ja miten tupakka vaikuttaa meidän elämäänsä? Lisäksi raha, riippuvuus ja sosiaaliset paineet ovat aiheita, joita käsitellään tuntien keskeisinä teemoina. Vuosien saatossa lähes 30:nen Turkulaisen koulun oppilaista liki 3 000 on tavoitettu ETRA:n tupakkatuntien ansiosta.

Savuttoman Suomen päivää vietetään 28. elokuuta. Juhlapäivän kunniaksi haluan rohkaista kaikki pohtimaan parempia elämäntapamuutoksia. Vastuun kantaminen oman kokonaisvaltaisen terveyden puolesta on suuri askel kohti laadukkaampaa elämää.

Miika Helminen
Projektityöntekijä, ETRA-liitto
Naprapaatti (AMK)