Terveelliset elintavat korostuvat poikkeusoloissa

Selvin päin kesään -kampanjan kumppanit kutsuvat maamme aikuisväestön pitämään yhdessä huolta lapsista ja nuorista takaamalle heille terveelliset ja turvalliset elinolosuhteet. Samalla kumppanit antavat tukensa kaikille terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalityön sekä poliisin ja pelastusalan toimijoille nykyisessä poikkeustilanteessa.

COVID-19-pandemia pakottaa katsomaan maailmaamme toisin silmin. Se osoittaa myös terveyden ja hyvinvoinnin arvon. Pitkäaikainen terveyden ylläpitäminen ja asianmukainen suojautuminen ovat paras lähtökohta kaikkia sairauksia vastaan. Perusterveyttä heikentävä päihteidenkäyttö alentaa puolustuskykyä ja on siten aina merkittävä sairastumisriski.

Eristäytymisen ja monilla kotona vietettyjen viikkojen myötä alkoholin myyntiluvut ovat kasvaneet Suomessa. Tilanne on huolestuttava myös lasten ja nuorten kannalta. Nuorisomme tarvitsee vanhemmiltaan enemmän kuin koskaan ennen vastuullisen esimerkin terveyden ylläpitämiseen. Hetkessä muuttuneet nuorten opiskelu- ja harrastusolosuhteet tulee turvata vanhempien kannustavalla myötäelämisellä ja jaksamista ylläpitävällä yhdessäololla.

Tänä vuonna Selvin päin kesään -kampanjassa nuoret kannustavat toisiaan somessa päihteettömän vapaa-ajan ja kesän viettämiseen. He kertovat videoillaan odotuksiaan ja toiveitaan kesästä. Uudet ja oivaltavat yhteydenpidon tavat ovat tarpeen niin epidemian katkaisemiseksi kuin henkisen jaksamisen ylläpitämiseksi. Nuorten tekemät kampanjavideot osoittavat huolellisuutta, huumoria ja sitkeyttä poikkeusolojen keskellä. Heidän antamansa kannustus ja tuki toisilleen on vahva.

Huoli syrjäytymisvaarassa olevista ja päihteitä käyttävistä nuorista on nyt erityisen suuri. Islantilaisten nuorten raitistuminen kasvoi 20 vuodessa ”Islannin ihmeeksi”. Nyt on aika tehdä Suomen ihme ja tukea maamme nuorisoa pysyvästi terveelliseen ja päihteettömään tulevaisuuteen. Onnistuminen lähtee jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin takaamisesta ja siitä, että tunnistamme päihdeapua tarvitsevat nuoret ja autamme heitä. Myös laittomaan päihteiden myynti- ja välitystoimintaan tulee puuttua määrätietoisesti. Nämä tavoitteet velvoittavat jokaista aikuista. Ketään ei saa jättää yksin! Kannustus päihteettömyyteen on paras johdatus terveeseen tulevaisuuteen.

Terveellinen ja turvallinen kesän viettäminen on kannustavin palkinto pitkän koulutyön jälkeen, olivat sitten juhlimismahdollisuudet millaiset tahansa. Nuorten terveellisen kesän tulee olla yhteinen päämäärämme. Siksi kaikkien kasvatusvastuussa olevien aikuisten on autettava ja tuettava tässä nuoria. Lasten ja nuorten terveydessä on maamme tulevaisuus!

Selvin päin kesään -kampanja järjestetään nyt 18. kerran. Kampanjakumppaneina ovat Raittiuden Ystävät ry:n lisäksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Suomen Valkonauhaliitto ja Viron Raittiusliitto.

Juhlitaan turvallisesti ilman päihteitä!

Lisätietoja:

Marko Kailasmaa, toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry

marko.kailasmaa@raitis.fi, p. 040 455 4356

www.selvinpainkesaan.fi

http://instagram.com/selvinpainkesaan www.facebook.com > Selvin päin kesään