Uusi kurssi – Motivoiva terveyskeskustelu
Aika 7.–8.6.
Paikka: Suomen kristillinen yhteiskoulu, Piikkiö
Ilmoittautumiset: etra@etraliitto.fi
Mukaan mahtuu 25 ensimmäistä!

Terveystapojen muutosten toteutuminen ja parempi hoitoon sitoutuminen ovat terveyden edistämisen haasteita tänään. Motivoiva terveyskeskustelu perustuu kolmeen lähteeseen: motivoivaan haastatteluun, muutosvaihemalliin ja asiakaskeskeiseen lähestymistapaan. Siinä pyritään herättämään asiakkaan tai potilaan muutoshalukkuutta hänen omista lähtökohdistaan käsin. Asiakkaat rohkaistuvat paremmin ottamaan vastuuta oman terveytensä hoitamisesta koska ovat avoimempia ja aktiivisempia tekijöitä elintapojensa muuttamisessa. Motivoivan terveyskeskustelun menetelmien käyttö auttaa ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään tavanomaista neuvontaa ja ohjausta tehokkaammin. Koulutus sopii sosiaali- ja terveydenhuollossa
toimiville ja muille kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa taitojaan käyttäytymismuutosten tukemisessa ja toteuttamisessa.Tule, järkeillään yhdessä!

Sisältö:

– Elintapojen muutos: Sitkeä liha vai tylsät hampaat?
– Miksi neuvonta ja valistus eivät riitä?
– Elintapamuutoksen ytimessä.
– Asiakkaan muutoksen tärkeyden ja valmiuden kartoitus
– Luottamuksen vahvistaminen onnistumiseen.
– Kuinka neuvottelen muutosta terveyskäyttäytymiseen?
– Passiivisen asiakkaan aktivoiminen
– Kuinka käsittelen muutosvastarintaa?
– Mistä tiedän, että olen onnistunut?

”Sinun pitäisi vähentää rasvaa ruokavaliossasi. Aluksi sinun tulisi karttaa paistettua ruokaa.”
”Mutta meidän lapset eivät syö mitään ellei mukana ole perunalastuja.” ”Niin, perunalastutkaan
eivät ole kovin hyviä heille. Ehkä te voisitte syödä ennemmän riisiä ja pastaa.”

”Oletko ajatellut vähentää juomistasi?” ”Juon saman verran kun kaikki kaverini…en ymmärrä
mikä ongelma tässä on?”

Kouluttaja: Jorma Räsänen, FT, MPH (Master of Public Health)
Koordinaattori: PANIC, (Lasten Liikunta- ja Ravitsemushanke) Itä- Suomen yliopisto, Kuopion kampus.( 2007 – edelleen)
Asiantuntija: TERVIS (Terveempi Itä-Suomi) 2014-2015.