ETRA-samfundet rf.

ETRA är samfundet för organisationer som befrämjar hälsa och välbefinnande. ETRA ser människans välbefinnande bestå av psykiska-, fysiska-, sociala-, andliga- och ekologiska delområden. Verksamheten grundar sig på kristen människosyn.