Lapsuus ja nuoruus on terveystapojen ja tottumusten muodostamisen aikaa. Valinnat ja motivaatio nousevat arvojen pohjalta ja identiteetin löydyttyä. Pystymmekö vaikuttamaan niihin? Miten?

Tärkeintä on saada koko kouluyhteisö, koti ja terveysalan ammattihenkilöt tekemään tiivistä yhteistyötä terveydenlukutaidon kehittämisessä ja pysyvien terveystapojen juurruttamisessa lapsiimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näemme, että tällä on vahva kansanterveydellinen vaikuttavuus sekä ennaltaehkäisyn että terveyserojen kaventamisen näkökulmasta.

Nykytekniikka mahdollistaa mm. erilaisten mobiilisovellusten ja reaaliaikaisen terveysseurannan kautta motivoivia tapoja saada nuoret kiinnostumaan terveydestään leikkimisen ja pelaamisen keinoin. Miten voimme koulussa ja kotona tukea nuoriamme innostumaan terveydestään ja luomaan itselleen pysyvästi paremmat lähtökohdat elämään? Tätä vaikuttavuutta haluamme tutkia.

Opettajan työ oppimisedellytysten tukemisessa on vastuullista ja haastavaa. Hyvinvoiva lapsi ja nuori kykenee oppimaan ja menestymään opinnoissaan paremmin. Myös kuormittavissa elämäntilanteissa olevat oppilaat haluamme innostaa mukaan.

 

Tavoitteet:
• Hyvinvoiva ja terveyttä edistävä kouluyhteisö
• Terveyserojen kaventuminen
• Käytännön terveyslukutaito osana opetussuunnitelmaa
• Aktiivisesti testatut ja juurrutetut elintavat
• Identiteetin vahvistuminen ja sosiaalisten taitojen harjaantuminen kouluvuosina
• Oppilaskeskeisyys
• Tiimioppiminen ja oppimisen valmentaminen
• Arvojen selkeyttäminen osana motivaatiota

 

Menetelmät:
• Arvo- ja identiteettipohjainen lähestymistapa – merkityksellisyyden kokemus valintojen, motivaation ja terveystottumusten taustalla
• Kouluyhteisön motivointi ja innostaminen pysyvän kokonaisvaltaisen terveyden tavoittamiseen ja elämänhallintaan
• Mallinnamme vaikuttavuutta terveyserojen kaventamiseen koulumaailmassa toimintakulttuurin, rakenteiden ja ajattelutavan muutosten kautta
• Syväoppimiseen valmentava terveyskasvatussisältö integroituna opetussuunnitelmaan
• Oppilaskeskeiset ja oppilaslähtöiset tutkimusmenetelmät
• Monialainen tutkimus- ja yritysyhteistyö
• Hyvinvoiva ja terveyttä edistävä kouluyhteisö
• Terveyserojen kaventuminen
• Käytännön terveyslukutaito osana opetussuunnitelmaa
• Aktiivisesti testatut ja juurrutetut elintavat
• Identiteetin vahvistuminen ja sosiaalisten taitojen harjaantuminen kouluvuosina
• Oppilaskeskeisyys
• Tiimioppiminen ja oppimisen valmentaminen
• Arvojen selkeyttäminen osana motivaatiota

 

Alustava projektiaikataulu:
0-vaihe, valmistelu 2016
pilotointi 2017–2019

 

habit-kaavio

 

Haluatko kouluyhteisösi mukaan? Ota yhteyttä